Завантажити

Спеціальна школа І-ІІ ст. №12
Дарницького району м.Києва

Конвенція про права дитини

Стаття 23

1. Держави-учасниці визнають, що неповноцінна в розумовому або фізичному відношенні дитина має вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства.

3. На забезпечення особливих потреб неповноцінної дитини допомога …має на меті забезпечення неповноцінній дитині ефективного доступу до послуг у галузі освіти, професійної підготовки, медичного обслуговування, відновлення здоров’я, підготовки до трудової діяльності та доступу до засобів відпочинку таким чином, який призводить до найбільш повного по можливості втягнення дитини в соціальне життя і досягнення розвитку її особи, включаючи культурний і духовний розвиток дитини.

Тип закладу

Спеціальна школа №12 – загальноосвітній навчальний заклад з продовженим днем, що забезпечує навчання, виховання та корекційно-розвиткову роботу дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Навчальний заклад є юридичною особою, має і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, має реєстраційний рахунок в органах  Державної казначейської служби України ( для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису),  має спеціальних рахунок( для обліку оперцій з виконання спеціального фонду кошторису та зарахування плати за інші послуги), має спеціальний рахунок для зарахування благодійних внесків, гарантів і дарунків; має самостійний баланс, номер ЄДРПОУ

Нормативно-правова база

 • Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затверджене наказом МОН України від 15.09.2008 N 852
 • Статут спеціальної школи І-ІІ ст. №12 Дарницького р-ну м. Києва
 • Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, “Про психіатричну допомогу”, нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Головні завдання закладу

 • забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття певного освітнього рівня шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;
 • сприяння фізичному і психічному розвитку дітей; забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико- педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);
 • здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі;
 • розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості; сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок.

Контингент учнів (за нозологією)

Станом на 1 грудня 2016 р. в спеціальній школі №12 навчаються 206 дітей з особливими освітніми потребами віком від 6 до 15 років, серед яких:

 • 105 дітей з тяжкими порушеннями мовлення,
 • 65 дитини з затримкою психічного розвитку
 • 46 дітей з легкою розумовою відсталістю

80 учнів (39%) мають статус дитини-інваліда
20 учень (10%) мають аутизм або спектр аутизму
22 учня навчаються за індивідуальною програмою

Зміни в контингенті учнів (2011-2016)

Кiлькiсть учнiв

Прогнозований контингент учнів (2017-2020)


Супутні захворювання учнів

Корекційно-навчальний процес

Навчання в школі проводиться в одну зміну.
У 18 класах навчається 206 учнів:

 • 7 класів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (підготовчі – 6 класи)
 • 7 класів для дітей з затримкою психічного розвитку (1-7 класи)
 • 4 класи для дітей з легкою розумовою відсталістю (4-8 класи)

22 учні перебувають на індивідуальній формі навчання.

У школі функціонують 13 груп подовженого дня

Корекційно-навчальний процес

Школа користується державними програмами для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

    Педагоги школи є авторами та співавторами навчальних програм для спеціальних шкіл (Савчук О.А. – «Трудове навчання» для 5 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку, Шевчук Л.І. – «Українська мова» для 0-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку)

Корекційно-навчальний процес

Корекція порушень розвитку учнів здійснюється на корекційно-розвиткових заняттях:

 • Корекція мовлення
 • Розвиток мовлення
 • Логоритміка
 • Корекція розвитку
 • Ігрова математика
 • Соціально-побутове орієнтування
 • Лікувальна фізкультура
 • Ритміка
 • Музика
 • Образотворче мистецтво
 • Комп`ютерна грамота

Кадрове забезпечення

Серед 44 педагогічних працівників школи:

 • 23 мають вищу кваліфікаційну категорію
 • 9 мають звання «Вчитель-методист»
 • 15 мають звання «Відмінник освіти України»
 • 9 мають звання «Старший учитель»

Середній вік – 43 роки

Кадрове забезпечення

Для корекції порушень розвитку дітей в школі працюють:

 • 22 вчителя-дефектолога
 • 7 логопедів
 • практичний психолог
 • соціальний педагог
 • лікар-педіатр
 • лікар-психіатр
 • інструктор з лікувальної фізкультури
 • дієтсестра
 • інші фахівці


Публікації в спеціальних виданнях

Педагоги школи регулярно публікуються у спеціалізованих профільних виданнях:

«Дефектолог»
«Дефектологія»
«Логопед»
«Директор школи»
«Розкажіть онуку»

та інших.

Шкільна медико-педагогічна комісія


Шкільна медико-педагогічна комісія

Психологічна служба

Психологічна служба

Школа молодого спеціаліста для психологів та соціальних педагогів Дарницького району. 7 грудня 2016 р.
«Роль соціально-психологічних служб в оптимізації навчально-виховного процесу, направленого на корекцію та розвиток дітей з особливими освітніми процесами».


Логопедичний супровід

 • масаж артикуляційного апарату
 • тренування м’язів губ
 • розвиток дрібної моторики
 • індивідуальні заняття
 • групові заняття


Ритміка

Головна мета уроків ритміки – корекція психомоторики дітей (вчитель Недашківська О.С.)
корекційні завдання: виховання правильної постави, ходи, грації рухів, профілактика плоскостопості, корекція загадьної та дрібної моторики, корекція координиції рухів, розвиток моторних функцій і дихання.


Лікувальна фізкультура

 • Вправи для розвитку дрібної моторики рук;
 • Вправи для формування правильної постави, виправлення плоскостопості;
 • Дихальна гімнастика;
 • Корекція зору;
 • Загартування організму.

Логоритміка

Розвиток кінестетичних відчуттів на уроках логоритміки.


Соціально-побутове орієнтування

Корекційно — навчальний предмет «Соціально — побутове орієнтування» забезпечує підготовку школярів до свідомого і самостійного вирішення різноманітних життєвих проблем.


Сучасні методи корекції

 • арттерапія

Сучасні методи корекції

 • казкотерапія


Сучасні методи корекції

 • пісочна терапія


Сучасні методи корекції

 • Сучасні методи корекції


Уроки корекції розвитку (Дзюба І.В.)Уроки трудового навчання

Одним із пріоритетних напрямків навчально — корекційної роботи у школі є трудове навчання.


Проектна діяльність

Після успішного опрацювання попередньої загальношкільної програми («Соціалізація дітей-сиріт в умовах інтернатного закладу») та з огляду на те, що найдорожчий скарб в житті кожної людини – це її здоров`я, методична рада розробила нову загальношкільну програму:
«Ефективність комплексного корекційно-реабілітаційного впливу на збереження здоров`я дітей з особливими освітніми потребами». Програму затверджено на кафедрі психокорекційної педагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Колесник І.П.) і активно втілюється в навчально-виховний процес через роботу предметних методичних об`єднань.


Методична робота

Методичні об’єднання

49

Мета виховної роботи

Забезпечення умов для успішної адаптації, соціалізації, збереження і зміцнення здоров’я дітей з особливими освітніми потребами.

Шкільні програми, які сприяють реалізації
основних виховних цілей:

 • «Ефективність комплексно-реабілітаційного впливу на збереження та зміцнення здоров’я і всебічного розвитку дітей з особливими потребами»;
 • Програма «Зростаймо здоровими!»;
 • Програма «Комплексного підходу до соціальної адаптації дітей і підлітків з особливими освітніми потребами в умовах школи – інтернату».

Напрямки корекційно – виховної роботи

 • національно – патріотичне виховання;
 • виховання здорового способу життя;
 • комплексна соціальна адаптація і реабілітація дітей;
 • соціально – правове виховання;
 • естетичне виховання;
 • трудове виховання;
 • створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей учнів (гурткова робота);
 • робота з батьківською громадськістю «Батьківські університети».

Національно – патріотичне виховання

Найцінніше в кожної людини -Це її квітуча Батьківщина Вчимо дітей Вітчизну цінувати про подвиги героїв пам’ятати.

Зустрічі з ветеранами Другої Світової війни
та воїнами АТО


Майстер – класи з національного виховання
на базі музеїв м. Києва


Виховання здорового способу життя

Проведення «Олімпійського тижня»

Реалізація програми
«Зростаємо здоровими»

Проведення спортивних змагань, естафет, популяризація здорового способу життя

Комплексна соціальна адаптація і реабілітація вихованців

Благоустрій шкільного подвір’я

Соціалізація вихованців


Практичні виховні години в кафетерії школи

Залучення старшокласників до обслуговуючої праці

Професійна орієнтація вихованців

Екскурсії до професійних навчальних закладів Києва

Безпека життєдіяльності

Найбільша цінність для людини — це життя.
Дітей вчимо його ми цінувати,
Сміливо йти у світле майбуття
Й своїм здоров ‘ям не ризикувати.

Екскурсії до пожежної частини Дарницького району

Безпека життєдіяльності

Проведення Дня цивільної оборони

Систематичне проведення бесід, інструктажів, практичних занять з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, профілактики травматизму тощо.

Правове виховання°

Заняття з психологом на соціально – правову тематику

Вчимо дітей в житті не помилитись, Закони знати і не оступитись. Права й обов’язки не забувати
Усе життя їх пам’тати.


Інтерактивне заняття з правового виховання за участю представників Другого Київського місцевого центру безоплатної правової допомоги «Твої права – твій пильний захист»

Соціально – правова освіта батьків


Виступ психолога на батьківських зборах

Естетичне виховання

Традиційні виставки квітів до Дня вчителя

Помічаємо красу в буденних речах

Виставки дитячих поробок з природнього матеріалу

Естетичне виховання

Виставка альтернативних ялинок

Виставка вишитих рушників

Ми – справні актори!


Театралізовані
вистави – казки

Проведення святкових концертівСпортивна секція «Баскетбол»


Спортивна секція «Баскетбол»

Спортивна секція «Флорбол»


Спортивна секція «Футбол»

Гурток «Взуттєва справа»


Хореографічний гурток


Учасники районного фестивалю
«Дарниця талантами славиться»

2015 рік

2016 рік

Гурток «Бісерна фантазія»

Гурткова робота

Пластика малих форм (ліплення)


Гурток «Оригамі (паперопластика)»


2014 – 2015 н.р. – загальношкільна акція
«Я – моя родина – Україна – світ»

2015 – 2016 н.р. – загальношкільна акція
«В моєму серці живе Україна»


2016 – 2017 н.р. – акція
«Багато є в тобі щедрот, моя країно чорноброва!»


Зв’язки з батьками

Корекційна спрямованість уроків трудового навчання та занять «Батьківського університету»

Виготовлення декупажних подарункових листівок разом з мамами


Зв’язки з батьками

Зворотній зв’язок – батьки навчають вчителів

Виготовлення оберегу «Лялька-мотанка»

В ролі вчителя – Коновалова Євгенія


Партнерські зв’язки

Вищі та професійно-технічні навчальні заклади:

 • Інститут корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П. Драгоманова
 • Київський Університет ім. Б. Грінченка
 • Київський професійний будівельний ліцей
 • Центр професійної освіти технологій та дизайну м.Києва


Партнерські зв’язки

Загальноосвітні навчальні заклади:

 • школа №289 м. Києва
 • гімназія №267 м. Києва
 • спеціальна школа №10 Дарницького району м. Києва
 • Цюрупинська спеціальна школа Херсонської області


Партнерські зв’язки

Благодійні організації та фонди:

 • Благодійний фонд «Асперн»
 • Міжнародна громадська організація «Одна надія»
 • Київський центр підтримки дітей та молоді


Міжнародні зв’язки

Навчально-реабілітаційний заклад «Компаан» (Нідерланди)


Міжнародні зв’язки

Університет м. Цинцинатті (США)


Завдання на майбутнє

 • Збільшувати кількість класів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
 • Розвивати співпрацю з іншими навчальними закладами, зокрема дошкільними закладами логопедичного профілю
 • Покращувати матеріально-технічну базу школи


Завантажити