Задачі психологічної служби школи:

 • створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівськомуколективі;
 • створення умов для формування у дітей мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;
 • у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини;
 • профілактика негативних явищ і пропаганда здорового способу життя;
 • психологічне забезпечення допрофільного та профільногонавчанняучнів;
 • психологічний супровід випускників до та під час зовнішньогонезалежногооцінювання.

Основнимивидами діяльності психологічноїслужби школи  впродовж навчального рокує:

Психодіагностика – головне завдання цього напрямку полягає в оцінюванні психології та поведінки дітей у школі, складанні їх кваліфікованої психологічної характеристики, що базується на достовірних і надійних даних, отриманих у процесі психологічного дослідження.

Для забезпечення цих завдань шкільний психолог проводить такі діагностичні дослідження:

 • вивчення особливостей адаптації першокласників до навчання у школі та виявлення причин дезадаптації;
 • дослідження розвитку інтелектуальних здібностей учнів,тестування з метою виявлення академічних інтересів та нахилів учнів молодшої школи;
 • психодіагностика з метою вивчення адаптації п’ятикласників до навчання у старшій школі, вивчення мікроклімату в колективі, структури взаємодії, та розробка рекомендацій по його покращенню;
 • виявлення інтелектуальної обдарованості учнів;
 • психодіагностика дітей, що мають ознаки шкільної дезадаптації (зниження успішності, порушення поведінки, емоційна напруженість);
 • вивчення здібностей та інтересів учнів з метою їх профорієнтації та визначення з вибором профільного предмету;
 • проведення анкетування учнів, які обрали профільні предмети;
 • вивчення навчальних інтересів та здібностей учнів рівня розумового розвитку з метою надання рекомендацій вибору профілю навчання;
 • діагностика і психологічний аналіз сумісності напрямку профілю і навчальних інтересів та здібностей учнів;
 • діагностика готовності до навчання в школі майбутніх першокласників.

Проводяться   профілактично – просвітницькі заняття  серед підлітків 7 – 11 класів за такими темами:

 • «Шкідливі звички – загроза здоров’ю»,
 • «Стандарт особистості і індивідуальність»,
 • «Правила толерантного спілкування»,
 • «Учимось жити без конфліктів».

Для взаємодії та співпраці психолога з вчителями, проводяться засідання, наради та семінари:

 • «Труднощі першокласників в період адаптації»,
 • «Особливості адаптації п’ятикласників до навчання у старшій школі»,
 • «Особливості роботи з обдарованими дітьми»,
 • «Причини конфліктів у шкільному середовищі»,
 • «Впровадження мультипрофільного навчання в старших класах».

З метою створення атмосфери взаємодопомоги та співробітництва в роботі з батьками проводяться наради:

 • «Психологічна готовність дитини до шкільного навчання»для батьків1-х класів;
 • «Перехід дитини до навчання в старшій школі»для батьків 5-х класів.

Консультаційна робота психолога містить складання і формулювання психолого – педагогічних рекомендацій, що випливають із результатів проведеного психодіагностичного обстеження; проведення бесід з тими, хто потребує консультативної допомоги; роботу з учителями й батьками, з питань навчання та виховання, а також з інших актуальних питань.

При необхідності проводиться психологічна корекція  з окремими групами учнів, з елементами психологічного тренінгу, а також індивідуальні і групові консультації для батьків та учнів.

Таким чином роботашкільного психолога, починаючи з моменту постановки проблеми і закінчуючиреалізацієюрішеньконсиліуму, є одним циклом діяльності психолога.

Практичний психолог пройшла навчання та отримали сертифікати  за такими програмами:

 • «Корисні звички» та «Цікаво про корисне»,
 • «Тренінг для тренерів СПТ та просвітницько-профілактичних програм».