Інформація

Про порядок зарахування учнів до спеціальної школи І-ІІ ступенів № 12

 (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

Дарницького району м. Києва в умовах карантинних обмежень

   Зарахування учнів до спеціальної школи І-ІІ ступеня № 12 буде відбуватися відповідно до «Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 01.08.2018 року за №831 (далі Порядок) з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних, протиепідемічних правил та графіків відвідування.

   Прийом документів від батьків майбутніх першокласників здійснюватиметься відповідно до Порядку.

   Зважаючи на те, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19)» початок прийому документів до перших класів відтерміновано, звертаємо увагу на те, що прийом документів від батьків майбутніх першокласників буде розпочато за умови фізичного повернення педагогічних колективів до приміщень закладів освіти. Терміну прийому документів буде дотримано – не менше одного місяця з початку оголошення прийому.

   Заяву про зарахування до спеціальної школи № 12 батьки (один з батьків дитини) подають особисто (пред’являючи документ, що посвідчує особу заявника). До заяви додаються:

  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • довідка за формою первинної облікової документації№ 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
  • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації№ 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
  • довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
  • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
  • індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
  • оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
  • висновок сурдолога або отоларинголога;
  • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

   Шановні батьки! Зважаючи на продовження карантину та поступового зняття карантинних обмежень, просимо вас слідкувати за інформацією щодо особливостей освітнього процесу, завершення навчального року, прийому до спеціальної школи № 12, що розміщена на веб-сайті школи http://www.school12.kiev.ua/

   Також просимо виявляти відповідальність та приходити до закладу освіти відповідно до погодженої дати, за умови задовільного стану здоров’я, у засобах індивідуального захисту (маска, рукавички).

З повагою та побажанням здоров’я

Адміністрація спеціальної школи № 12